Pakistan

Punjab

Balok
Gjonaj
Muar
Rahim Yar Khan
Abdul Hakīm
Auch
Ahmadpur East
Ahmedpur East
Ahmedpur East
Taranda Muhammad Panah
Rahim Yar Khan
Amritsar
Ārifwāla
Arifwala
Gidran
Attock
Attock
Jhang Sadar
Bahadurpur
Bahawalnagar
Bahawalnagar
BWP
BWP
Alex
Lahore
Bhai Pheru
Burewala
Lahore
Sahiwal
Jhang
Park Ridge
Chak Jhumra
Chakwāl
Darling Heights
Chani Goth
Seremban
Chichawatni
Lahore
Chak 104/F
Chowk Azam
Multan
Dahranwala
Daska
Daska
D G Khan
D G Khan
Derawar
Dinga
Dunyapur
Faisalabad
Faisalabad
Faqir Wali
Lahore
Lahore
Wah
Okara
Gujranwala
Gujranwala
Gujrat
Gujranwala
Handal
Haroonabad
Haroonabad
Hassan Abdal
RWP
Mian Channu
Bukit Payong
Jalalpur Pirwala
Jamke Cheema
Jhandial
Jhang Sadar
Kot Addu
Batu Caves
Jhelum
Multan
Kuala Rompin
Kala Shah Kaku
Kalabagh
Kallar Kahar
Kallur Kot
Kamoki
Kapurthala
Lahore
Kasur
Kasur
Khanewal
Khanki
Khanpur
Khanpur
Kharian
Kharian
Khewra
Khewra
Mandi Sadiq Ganj
Khushāb
Iqbalabad
Kot Addu
Kot Radha Kishan
Domegge di Cadore
Lahore
Lahore
Jhelum
Lahore
Lahore
Lahore
Lahore
Kallar Kahar
Layyah
Layyah
Liāqatpur
KMR
Warrington
Atwell
Lodhrān
Mailsi
Mailsi
Malakwāl
Mandi Bahauddin
Mandi Bahauddin
Multan
Mehmood Kot
Mehmood Kot
Mian Channu
Mian Channu
Mianwali
Mianwali
Lahore
Sahiwal
Multan
Multan
Multan
Muridke
Murree
Muzaffargarh
Kot Sabzal
Lahore
Lahore
Lahore
Okara
Okara
Sahiwal
Pākpattan
Pākpattan
Pathankot
Pathankot
Pattoki
Multan
Pindi Bhattian
Pir Mahal
RWP
Khanki
Qaimpur
Qasba Gujrat
Sharjah
Rahim Yar Khan
Sahiwal
Raiwind
Jacobabad
Rajanpur
Rampura Phul
Sinjawi
RWP
RWP
RWP
RWP
RWP
Retra
SDK
SAS Nagar
Sahiwal
Sahiwal
Sahiwal
Sakhi Sarwar
Faisalabad
Samundri
Sanawan
Sargodha
Sargodha
Lahore
Sheikhupura
Shorkot
Shujaabād
Shujaabād
Sialkot
Sialkot
Lahore
RWP
Gerisek
Lahore
Talagang
Taranda Muhammad Panah
Multan
Taunsa
Taxila
Thatha Sadiq Abad
Lahore
Lahore
Lahore
Lahore
La Caldera
Tibbi Qaisrani
Toba Tek Singh
Toba Tek Singh
Tulamba
Multan
Vehāri
Wah
Wah
Lahore
Lahore

Choose the city where the route begins